V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju DOCTRINA d.o.o. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo projekta »Digitalizacija poslovanja in vstop na nove tuje trge« (krajše: eDoctrina).

V okviru projektnih aktivnosti je ekipa podjetja Doctrina krepila digitalne kompetence.

Podjetje Sodobno učenje Maja Jankovič s.p., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za nas na podlagi poglobljene analize izobraževalnih potreb podjetja z vidika organizacije, ključnih delovnih mest in individualnih potreb zaposlenih v procesu digitalne transformacije pripravilo in  izvedlo storitev usposabljanja.

Udeležili smo se dveh usposabljanj na temo  »Digitalno vs Analogno mišljenje« in »Oblikovanje digitalne marketinške strategije« . Usposabljanje je potekalo v prostorih našega podjetja Doctrina d.o.o. in je trajalo skupaj 8 ur.

IZOBRAŽEVANJE: DIGITALNO VS ANALOGNO MIŠLJENJE

IZOBRAŽEVANJE: DIGITALNO VS ANALOGNO MIŠLJENJE

Izobraževanje je zajemalo predstavitev spletne industrije izobraževanja medicinskega osebja, primeri dobrih praks, predstavitev lastnega poslovnega modela z analizo šibkih in močnih področij, definiranje procesov z vidika podjetja, nabor ključnih informacij za postavitev kontinuirane kulture učenja znotraj podjetja. Pomen zbiranja in obdelave podatkov, modeliranje digitalne poslovne stvarnosti.

IZOBRAŽEVANJE:OBLIKOVANJE DIGITALNE MARKETINŠKE STRATEGIJE

Izobraževanje je zajemalo oblikovanje digitalne marketinške strategije B2B, ki je podlaga za razumevanje specifike prodajnih procesov. Torej kako komuniciramo, kako prodajmo, kako poslujemo, model odličnosti poslovanja 24/7/365, pomen merjenja učinkov.

V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v našem podjetju okrepili  ključne kompetence naših zaposlenih, ki so  aktivno vključeni v digitalno preobrazbo našega poslovanja s prenovo spletne strani in medsebojne e-povezave s partnerji, pripravo vsebin in prezentacij, besedil za znamčenje. 

Slika naših zadovoljnih zaposlenih po izobraževanju: